DHI per 8 augustus 2017 van start!

Per 8 augustus 2017 wordt de tweede tender voor de subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheids- en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) opengesteld. Nederlandse MKB-ers met internationale ambities in buitenlandse markten kunnen tot en met 19 september 2017 (15:00) een projectvoorstel indienen.

DHI is een tender waar de kwalitatief beste projecten het hoogste scoren: in de beoordeling worden op diverse criteria punten toegekend. Zo ontstaat er een scorelijst waarbij het beste project met de hoogste score eerst subsidie ontvangt; het tweede project volgt en deze procedure gaat door tot het moment dat het budget is uitgeput.

DHI stimuleert het Nederlandse bedrijfsleven om succesvol te ondernemen in opkomende economieën en bij te dragen aan succesvolle Nederlandse export. Voor ontwikkelingslanden draagt DHI sterk bij aan ontwikkeling van de lokale economie.

DHI biedt kansen in verschillende vormen:

- demonstratieprojecten om lokale ondernemers van de kwaliteiten van uw innovatief product of dienst te overtuigen. Uw innovatie is gereed, nu gaat het erom via een demo op kleine schaal de geschiktheid voor de lokale markt - en de toegevoegde waarde - te bewijzen. Uw project duurt niet langer dan nodig (maximaal 2 jaar, maar liever in 6 maanden indien mogelijk). Subsidie: 50% van de projectkosten  (maximaal € 200.000,-).

- haalbaarheidsstudies: een lokale afnemer benadert uw onderneming; u krijgt de kans om via een technische en financiële haalbaarheidsstudie te bewijzen dat uw product of dienst geschikt is voor de lokale markt. Eindresultaat is een geslaagde businesscase. Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten (maximaal € 100.000,-).

- investeringsvoorbereidingsstudies: om na te gaan of uw Nederlandse onderneming kan investeren in een opkomende markt. Eindresultaat is een uitgewerkt businessplan met alle relevante onderdelen, zoals strategie, het productieproces, technische aspecten, organisatie-, marketing- of ketenaspecten. Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten (maximaal € 100.000,-).

Aanvragen? Indienen kan vanaf 8 augustus 2017. Echter is een voorwaarde om vooraf een quick scan in te dienen om uw slagingskansen te onderzoeken.

Meer informatie? Graag adviseren wij u en helpen wij u met het opstellen en het indienen van uw aanvraag: neem contact op met RTE Adviesgroep (013- 4670400)  of vul de subsidie checklist in.