Financieringsmix

Financial engineering is een must, nu meer dan ooit. Afhankelijk van de levensfase van uw onderneming doen zich financiële mogelijkheden en onmogelijkheden voor. Bent u een starter en heeft u kapitaal nodig voor een prototype? Of zit u in de groeifase en wilt u uw organisatie uitbouwen?

De ingrediënten van een optimale financieringsmix

Een optimale financieringsmix is opgebouwd uit een combinatie van subsidies, kredieten, fiscale regelingen, garanties en risicokapitaal. Ook zijn er steeds meer speciale financieringsvormen actueel zoals als crowdfunding, financiering via kredietunies of revolverende fondsen.

Wat doen wij?

RTE Adviesgroep realiseert de juiste balans in uw financieringsmix. We vinden oplossingen binnen de financieringsopties en passen deze direct toe. Dit doen we in samenwerking met onze netwerkpartners.

Hoe ziet uw ideale financieringsmix eruit? Lees meer over verschillende financieringsinstrumenten op onze website of neem contact op voor een verkennend gesprek.